ไอเดียทำงานฝีมือ สำหรับเด็ก ติดกระดุม รูปดอกไม้

ไอเดียทำงานฝีมือ สำหรับเด็ก ติดกระดุม รูปดอกไม้
ไอเดียทำงานฝีมือ สำหรับเด็ก ติดกระดุม รูปดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกล่องขนาดประมาณ 4 x 6 นิ้ว
  2. หุ้มด้วยผ้ากระสอบ
  3. เลือกกระดุมสีสดใส ขนาดต่างๆกัน มาตกแต่งที่กล่องที่หุ้มเสร็จแล้ว
นำไปประดับตกแต่งบ้าน ตกแต่งห้องให้สวยงาม  
ไอเดียทำงานฝีมือ สำหรับเด็ก ติดกระดุม รูปดอกไม้ 0
ไอเดียทำงานฝีมือ สำหรับเด็ก ติดกระดุม รูปดอกไม้ 1
ไอเดียทำงานฝีมือ สำหรับเด็ก ติดกระดุม รูปดอกไม้ 2
ไอเดียทำงานฝีมือ สำหรับเด็ก ติดกระดุม รูปดอกไม้ 3
ไอเดียทำงานฝีมือ สำหรับเด็ก ติดกระดุม รูปดอกไม้ 4