โดมิโน กระดาษ เสริมความรู้

โดมิโน กระดาษ เสริมความรู้

เกมส์ง่ายๆ เสริมความรู้ จากโดมิโน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวนเท่ากันหลายๆแผ่น
  2. นำสีเมจิกมาเขียน ตัวเลข 1 ด้าน อีกด้าน เขียนด้วยเส้น
  3. เขียนจำนวนมาน้อยเท่าไหร่ ตามต้องการ

วิธีเล่น

  1. แบ่งโดมิโนกระดาษ ให้ฝ่ายละ 8 แผ่น
  2. เปิดแผ่นแรกบนกองที่เหลือ วางตรงกลาง
  3. วางจำนวนที่เท่ากันลงไป
  4. เล่นสัลบกันไปเรื่อยๆ ถ้าแผ่นที่มี ไม่ตรงกับแผ่นตรงกลางที่เล่นอยู่ ให้จั่วโดมิโน จนกว่าจะมี
  5. ใครหมดก่อน ชนะ

ลองนำไปเล่นกันนะคะ

โดมิโน กระดาษ เสริมความรู้ 0
โดมิโน กระดาษ เสริมความรู้ 1
โดมิโน กระดาษ เสริมความรู้ 2
โดมิโน กระดาษ เสริมความรู้ 3
โดมิโน กระดาษ เสริมความรู้ 4
โดมิโน กระดาษ เสริมความรู้ 5
โดมิโน กระดาษ เสริมความรู้ 6
โดมิโน กระดาษ เสริมความรู้ 7