แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา

แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา

ทำหุ่นยนต์ แปรงสีฟัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดด้ามแปรงสีฟันออก
  2. นำมาติดแบตเตอร์รี่ลงไปด้านบน (ติดกับแปรงด้วยเทปกาว 2 หน้า)
  3. จากนั้นนำมาเชื่อมต่อกับมอเตอร์ เชื่อมสายไฟให้เรียบร้อย

ลองทำตามไอเดีย ที่นำมาฝากนะคะ

คลิปวีดีโอทำหุ่นยนต์ แปรงสีฟัน

แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 0
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 7
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 1
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 4
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 15
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 13
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 6
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 17
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 3
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 12
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 2
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 19
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 11
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 9
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 5
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 14
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 16
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 10
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 18
แปรงสีฟันหุ่นยนต์ หมุนไปมา 8