เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน

เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดวงกลม ตาม สุริยะจักรวาล ที่มี เป็นดาวต่างๆ เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์… ดาวเคราะห์ต่างๆ
  2. จากนั้น นำไปวางบนผ้า ที่มีสีคล้ายดาวดวงนั้นๆ นำไปวางตามแถบ ที่วาดไว้
  3. ตกแต่ง ติดให้สวยงาม บนหมอน
นำไปใช้ หรือ ทำเป็นสื่อการสอน สวยๆได้ค่ะ  
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 0
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 7
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 1
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 4
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 15
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 13
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 6
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 17
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 3
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 12
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 2
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 11
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 9
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 5
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 14
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 16
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 10
เรียนรู้ สุริยะจักรวาล จากหมอน 8