เติมตัวเลข ในช่องที่หายไป (คณิตออนไลน์)

เติมตัวเลข ในช่องที่หายไป (คณิตออนไลน์)

สื่อการสอน คณิตศาสตร์ ผ่านสื่อออนไลน์

สำหรับเด็กเล็ก ฝึกความคิดทางตัวเลข

เป็นการสอนนับแบบเป็นระบบ ให้เข้ากลุ่ม

วิธีเล่น

  1. คลิ๊กทำโจทย์ นับเลข ขึ้นลง 1,2,3,5,…,10
  2. เมื่อหาคำตอบได้แล้ว พิมพ์ลงในช่องว่าง
  3. คลิ๊กปุ่ม Submit
  4. ถ้าตอบถูก ข้ามไปทำข้อต่อไป
  5. ถ้าตอบผิด ระบบจะบอกว่าคำตอบที่ถูกคืออะไร มีวิธีคิดยังไง

ลองเล่นดูค่ะ

ฝึกคณิตศาสตร์ และฝึกความคิดด้วยค่ะ

เติมตัวเลข ในช่องที่หายไป (คณิตออนไลน์) 0
เติมตัวเลข ในช่องที่หายไป (คณิตออนไลน์) 1
เติมตัวเลข ในช่องที่หายไป (คณิตออนไลน์) 2
เติมตัวเลข ในช่องที่หายไป (คณิตออนไลน์) 3
เติมตัวเลข ในช่องที่หายไป (คณิตออนไลน์) 4