ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้

ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้

ปากกาลูกลื่นพัง ซ่อมได้ด้วยไฟแช็ค

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทดลองเขียนปากกาบนกระดาษ เขียนไม่ติด
  2. ลนปลายปากกาด้วยไฟแช็ค
  3. นำไปเขียนสนุกๆ บนกระดาษ

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปทดลองใช้กับปากกาที่พังนะคะ

คลิปวีดีโอ

ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้ 0
ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้ 1
ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้ 2
ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้ 3
ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้ 4
ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้ 5
ปากกาลูกลื่นพัง ไฟแช็คช่วยได้ 6