ปลูกองุ่น ในกระถาง

ปลูกองุ่น ในกระถาง

ปลูกองุ่น

สิ่งที่ต้องเตรียม

วิธีปลูก

 1. ใส่ดินลงในกระถาง 3/4 ส่วน
 2. ใส่กิ่งพันธุ์องุ่นลงไป ใส่ปุ๋ยคอกรดน้ำให้ชุ่ม วันเว้นวัน
 3. รอยอดองุ่นเลื้อย (ทำที่ไต่ให้องุ่นด้วยนะ)
 4. จากนั้นเด็ดยอด องุ่นจะแตกยอดใหม่ (ยิ่งเด็ดมาก ยิ่งแตกมาก) ต้องรอให้ยอดองุ่นยาวประมาณ 40–50 ซม.
 5. รอ 8–10 เดือน จนกิ่งองุ่นกลายเป็นสีน้ำตาล
 6. ใส่ปุ๋ย 8–24–24 1 กำมือ
 7. รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน
 8. จากนั้นรอ 15 วัน ให้ใบองุ่นแห้ง ทำการตัดแต่งกิ่ง เด็ดใบออก ตัดยอดให้แต่ละยอดเหลือประมาณ 5–8 ตา
 9. รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน
 10. จากนั้นใส่ปุ๋ยคอก
 11. รอดูองุ่นแตกยอด
 12. รดน้ำสม่ำเสมอ
 13. เก็บผลผลิต
 14. จากนั้น ทำเหมือนเดิม (พักต้นประมาณ 20–30 วัน)

ลองปลูกกันนะคะ

อ่านเพิ่มเติม

ปลูกองุ่น ในกระถาง 0
ปลูกองุ่น ในกระถาง 1
ปลูกองุ่น ในกระถาง 2