ทำการทดลอง ใบไม้เปลี่ยนสี (ต้นเซอรารี่)

ทำการทดลอง ใบไม้เปลี่ยนสี (ต้นเซอรารี่)

สอนเปลี่ยนสีใบไม้ ต้นเซอรารี่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ผสมสีผสมอาหารในแก้วน้ำ 3 ใบ สีไม่ซ้ำกัน
  2. จากนั้นนำต้นเซอรารี่ใส่ลงไป
  3. ทิ้งไว้ประมาณ 1–2 ชม. จะสังเกตได้ว่า ใบเซอรารี่เปลี่ยนสี

ลองนำการทดลองสนุกๆไปเล่นกันนะคะ

ทำการทดลอง ใบไม้เปลี่ยนสี (ต้นเซอรารี่) 0
ทำการทดลอง ใบไม้เปลี่ยนสี (ต้นเซอรารี่) 1
ทำการทดลอง ใบไม้เปลี่ยนสี (ต้นเซอรารี่) 2
ทำการทดลอง ใบไม้เปลี่ยนสี (ต้นเซอรารี่) 3
ทำการทดลอง ใบไม้เปลี่ยนสี (ต้นเซอรารี่) 4
ทำการทดลอง ใบไม้เปลี่ยนสี (ต้นเซอรารี่) 5
ทำการทดลอง ใบไม้เปลี่ยนสี (ต้นเซอรารี่) 6