ทำการทดลองสนุกๆ เทียนไข หมุนไปมา

ทำการทดลองสนุกๆ เทียนไข หมุนไปมา

ทดลองสนุกๆ เทียนไขบนแก้วน้ำ หมุนไป-มา

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำตะปู เสียบกลางเทียนไข
  2. นำไปวางบนแก้วน้ำ 2 ใบ วางเทียนไขไว้ตรงกลาง
  3. จุดไฟทั้งสองด้านของเทียนไข

สังเกตเทียนไข

คลิปวีดีโอ

ทำการทดลองสนุกๆ เทียนไข หมุนไปมา 0
ทำการทดลองสนุกๆ เทียนไข หมุนไปมา 1
ทำการทดลองสนุกๆ เทียนไข หมุนไปมา 2
ทำการทดลองสนุกๆ เทียนไข หมุนไปมา 3
ทำการทดลองสนุกๆ เทียนไข หมุนไปมา 4