ทดลองสนุกๆ เจาะถุงน้ำ ด้วยดินสอสี

ทดลองสนุกๆ เจาะถุงน้ำ ด้วยดินสอสี

ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ใส่น้ำลงไปในถุงซิปล็อค
  2. เจาะรูข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งด้วยดินสอ
  3. ทำหลายๆอัน
  4. จากนั้นดึงออก

นำข้อคิด ข้อสังเกตที่ได้ จากการทดลองนี้มาคุยกัน

ทดลองสนุกๆ เจาะถุงน้ำ ด้วยดินสอสี 0
ทดลองสนุกๆ เจาะถุงน้ำ ด้วยดินสอสี 1
ทดลองสนุกๆ เจาะถุงน้ำ ด้วยดินสอสี 2
ทดลองสนุกๆ เจาะถุงน้ำ ด้วยดินสอสี 3