การปักชำ ใบโกสน

การปักชำ ใบโกสน

สอนปักชำใบโกสน

วัสดุ อุปกรณ์

วิธีทำ (1)

  1. นำต้นโกสน เลือกใบแก่ๆ ตัดออกมา 1 ใบ ติดก้านใบมาเล็กน้อย
  2. ใช้คัตเตอร์กรีด ระหว่างก้านดอก ตามแนวยาวทั้งสองฝั่ง
  3. จากนั้นนำใบ ไปเพาะชำในแปลงผัก

วิธีทำ (2)

  1. นำใบโกสนที่เลือกแล้ว มาตัดให้เป็นลูกสร รอยหยักบนลงล่าง หลายๆชิ้นใน 1 ใบ ห่างกันประมาณ 2–2.5 นิ้ว
  2. นำไปเพาะลงในแปลงเพาะชำ

คลิปสอนปักชำ ใบโกสน

หรือวิธีง่ายๆ

นำใบแก่ๆที่ตัดได้ เสียบลงไปในดิน หุ้มด้วยถุงพลาสติก ทิ้งไว้ รอจนรากงอก (40-45 วัน)

ลองนำไปทำดูนะคะ ง่ายๆ ไม่ยากค่ะ

การปักชำ ใบโกสน 0
การปักชำ ใบโกสน 7
การปักชำ ใบโกสน 1
การปักชำ ใบโกสน 4
การปักชำ ใบโกสน 6
การปักชำ ใบโกสน 3
การปักชำ ใบโกสน 2
การปักชำ ใบโกสน 11
การปักชำ ใบโกสน 9
การปักชำ ใบโกสน 5
การปักชำ ใบโกสน 10
การปักชำ ใบโกสน 8