เมื่อ Hydrophobic Sand สัมผัสน้ำ (ผงทรายวิเศษ)

เมื่อ Hydrophobic Sand สัมผัสน้ำ (ผงทรายวิเศษ)

Hydrophobic Sand ผงทรายวิเศษ คืออะไร

ง่ายๆค่ะ มันคือทรายที่ไม่เปียกเวลาโดนน้ำ

จริงรึเปล่า ต้องลองค่ะ

อุปกรณ์

วิธีทำ (1)

  1. นำ Hydrophobic Sand ผงทรายวิเศษ ใส่ลงไปในแก้วทดลอง
  2. จากนั้นเสียบหลอดปลอยน้ำลงไป สังเกตการไหลของน้ำค่ะ

วิธีทำ (2)

  1. ใส่ Hydrophobic Sand ผงทรายวิเศษ ลงไปในแก้วทดลอง
  2. ใส่น้ำเปล่าลงไปด้านบนทราย สังเกตการไหลของน้ำ

วิธีทำ (3)

  1. เติมน้ำเปล่าลงไปในแก้วทดลอง 2/3 ของแก้ว
  2. ใส่ Hydrophobic Sand ผงทรายวิเศษ ลงไปในแก้วทดลอง
  3. สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

Hydrophobic Sand ผงทรายวิเศษ เป็นการทดลองง่ายๆสนุกๆค่ะ

คลิปทดลอง

เมื่อ Hydrophobic Sand สัมผัสน้ำ (ผงทรายวิเศษ) 0
เมื่อ Hydrophobic Sand สัมผัสน้ำ (ผงทรายวิเศษ) 1
เมื่อ Hydrophobic Sand สัมผัสน้ำ (ผงทรายวิเศษ) 2
เมื่อ Hydrophobic Sand สัมผัสน้ำ (ผงทรายวิเศษ) 3
เมื่อ Hydrophobic Sand สัมผัสน้ำ (ผงทรายวิเศษ) 4
เมื่อ Hydrophobic Sand สัมผัสน้ำ (ผงทรายวิเศษ) 5
เมื่อ Hydrophobic Sand สัมผัสน้ำ (ผงทรายวิเศษ) 6
เมื่อ Hydrophobic Sand สัมผัสน้ำ (ผงทรายวิเศษ) 7
เมื่อ Hydrophobic Sand สัมผัสน้ำ (ผงทรายวิเศษ) 8