ไอเดียโครงงานวิทย์ ขาปลอม ทำจากตัวต่อเลโก้

ไอเดียโครงงานวิทย์ ขาปลอม

อุปกรณ์

วิธทำ

  1. ขาปลอม
  2. ตัวต่อเลโก้
  3. ต่อตัวต่อเลโก้ หุ้มล้อมรอบ ขาปลอมที่เตรียมไว้
นำไปใส่เก๋ๆ ไม่ซ้ำใคร