ไอเดียโครงงานวิทย์ ขาปลอม ทำจากตัวต่อเลโก้

ไอเดียโครงงานวิทย์ ขาปลอม ทำจากตัวต่อเลโก้
ไอเดียโครงงานวิทย์ ขาปลอม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ขาปลอม
  2. ตัวต่อเลโก้
  3. ต่อตัวต่อเลโก้ หุ้มล้อมรอบ ขาปลอมที่เตรียมไว้
นำไปใส่เก๋ๆ ไม่ซ้ำใคร  
ไอเดียโครงงานวิทย์ ขาปลอม ทำจากตัวต่อเลโก้ 0