ไอเดียสื่อการสอน ภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร?

ไอเดียสื่อการสอน ภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร?
ไอเดียสื่อการสอนภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร?

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกรูป พร้อมตัวอักษรภาษาอังกฤษ ปริ้นลงบนกระดาษ
  2. ทำหลายๆรูป
  3. พร้อมเตรียมไม้หนีบผ้า สำหรับหนีบคำตอบให้เรียบร้อย

วิธีเล่น

  1. เมื่อได้คำศัพท์ที่ปริ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำมากองรวมกันให้เป็นระเบียบ พร้อมไม้หนีบผ้า
  2. ให้เด็กเลือกคำขึ้นต้นให้ถูก เมื่อเจอคำที่ถูกแล้ว ให้ใช้ไม้หนีบผ้า หนีบคำตอบที่ถูกต้อง
  3. ถ้าคำไหนไม่ถูก อธิบายให้เด็กเข้าใจด้วยนะคะ
ลองนำไปทำให้เด็กๆเล่นในห้องเรียน หรือเล่นที่บ้านได้นะคะ  
ไอเดียสื่อการสอน ภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร? 0
ไอเดียสื่อการสอน ภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร? 1
ไอเดียสื่อการสอน ภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร? 2
ไอเดียสื่อการสอน ภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร? 3
ไอเดียสื่อการสอน ภาษาอังกฤษสนุกๆ คำนี้ขึ้นต้นด้วยอะไร? 4