ไอเดียสื่อการสอน คณิตศาสตร์ แบบง่ายๆ

สื่อการสอนคณิต คิดเร็ว

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. เขียนตัวเลข ลงไปในกระดาษสีขาว
  2. เขียนเครื่องหมาย คณิตศาสตร์ ลงบนกระดาษสีเหลือง (ใช้สีอื่นได้นะ แต่อย่าซ้ำกับตัวเลข)
  3. ขยำกระดาษข้อ 1 และ 2 ใส่ลงในกล่อง
  4. จับกระดาษสีขาว 2 แผ่น สีเหลือง 1 แผ่น
  5. ให้เขียนคำสั่ง และคำตอบที่ได้ ลงในกระดาษ

ฝึกคิดเลข สนุกๆค่ะ