ไอเดียสอนภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ABC

ไอเดียสอนภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ABC

ไอเดียสื่อการสอนภาษาอังกฤษ กับก้อนหิน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดตัวอักษรลงบนก้อนหิน
  2. ตกแต่งลายให้สวยงาม
  3. ตากให้แห้ง
  4. นำไปใช้เป็นสื่อการสอน

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

ไอเดียสอนภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ABC 0
ไอเดียสอนภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ABC 1
ไอเดียสอนภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ABC 2
ไอเดียสอนภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ABC 3
ไอเดียสอนภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ABC 4