ไอเดียสอนภาษาจีน แบบง่ายๆ (ตัวเลข)

ไอเดียสอนภาษาจีน แบบง่ายๆ (ตัวเลข)

สื่อการสอนภาษาจีนแบบง่ายๆ รู้จักตัวเลข

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เขียนตัวเลขลงบนกระดาษ
  2. เขียนตัวตัวอักษรภาษาอังกฤษ หลังตัวเลข (หรือ ภาษาไทย)
  3. เขียนตัวอักษรภาษาจีน ด้านหลัง พร้อมคำอ่าน
  4. อาจจะเพิ่มสัญลักษณ์ แบบง่ายๆ ให้จำได้

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้ค่ะ

ไอเดียสอนภาษาจีน แบบง่ายๆ (ตัวเลข) 0
ไอเดียสอนภาษาจีน แบบง่ายๆ (ตัวเลข) 1
ไอเดียสอนภาษาจีน แบบง่ายๆ (ตัวเลข) 2
ไอเดียสอนภาษาจีน แบบง่ายๆ (ตัวเลข) 3
ไอเดียสอนภาษาจีน แบบง่ายๆ (ตัวเลข) 4