ไอเดียทำเครื่องบวกเลข (เกมส์คณิตศาสตร์)

ไอเดียทำเครื่องบวกเลข (เกมส์คณิตศาสตร์)

ไอเดียทำเครื่องนับตัวเลข บวกเลข สื่อการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับเด็ก

เครื่องนับตัวเลขทำง่ายๆ สำหรับเด็กฝึกนับจำนวนสิ่งของ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกล่องรองเท้า เจาะรูด้านบน สองรู สำหรับใส่แกนกระดาษทิชชูขนาดใหญ่ทั้งสองอัน ตัดรูออกด้วยตัตเตอร์ให้เรียบร้อย
  2. ทาสี พ่นสีแกนกระดาษ ก่อนเสียบเข้าไปในรูกล่องรองเท้าที่เตรียมไว้
  3. ตัดแกนกระดาษทิชชูกอันเล็ก แบ่งครึ่งให้เท่ากัน เขียนตัวเลข 1–10 ลงไปบนแกนกระดาษทิชชู
  4. เจาะรูด้านล่างแกนกระดาษทิชชูอันใหญ่ (สังเกตได้จากรูปด้านล่าง)
  5. เปิดฝากล่องรองเท้าด้านใดด้านหนึ่ง ระบายสีเส้นทางเดินลูกบอลให้เรียบร้อย
  6. ตกแต่งให้เรียบร้อยตามชอบ

วิธีเล่น

  1. ให้เลือกแกนกระดาษทิชชูที่มีตัวเลขติดไว้ มาเสียบลงไปบนแกนกระดาษทิชชูอันใหญ่ ทั้งสองด้าน
  2. หยอดลูกบอลลงไปในแกนกระดาษ จากนั้นนับลูกบอลที่ไหลออกมาว่าได้จำนวนเท่าไหร่ เช่น ใส่แกนกระดาษลงไปในท่อ คือ 6 และ 3 จำนวนลูกบอลที่ไหลออกมาคือ 9 ดังนั้น 6+3=9
  3. สอนบวกเลขเบื้องต้นได้ด้วย เปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆค่ะ รับรองว่าเล่นบ่อยๆ ชอบคณิตศาสตร์แน่นอน

ไอเดียเกมส์ง่ายๆ ทำเอง หรือทำเป็นสื่อการสอนเด็กเล็กได้ค่ะ เป็นการฝึกนับจำนวนตัวเลข และสอนบวกเลขเบื้องต้น

ไอเดียทำเครื่องบวกเลข (เกมส์คณิตศาสตร์) 0
ไอเดียทำเครื่องบวกเลข (เกมส์คณิตศาสตร์) 1
ไอเดียทำเครื่องบวกเลข (เกมส์คณิตศาสตร์) 2
ไอเดียทำเครื่องบวกเลข (เกมส์คณิตศาสตร์) 3
ไอเดียทำเครื่องบวกเลข (เกมส์คณิตศาสตร์) 4
ไอเดียทำเครื่องบวกเลข (เกมส์คณิตศาสตร์) 5
ไอเดียทำเครื่องบวกเลข (เกมส์คณิตศาสตร์) 6