ไอเดียงานศิลปะสวยๆ แผ่นหนังทาสี หุ้มกระป๋อง

ไอเดียงานศิลปะสวยๆ แผ่นหนังทาสี หุ้มกระป๋อง
ไอเดียงานศิลปะสวยๆ แผ่นหนังทาสี หุ้มกระป๋องใส่สี

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดแผ่นหนัังจากกระเป๋าใบเก่า
  2. จากนั้นนำมาหุ้มกระป๋อง ตัดตามขนาด เหลือริมไว้ สำหรับเย็บขอบหนัง
  3. ทาสี ตกแต่งให้สวยงาม
  4. นำมาเย็บขอบด้านข้างด้วยเข็มกับด้ายที่เตรียมไว้
นำไปใส่สี ใส่ดินสอสวยๆตามต้องการค่ะ  
ไอเดียงานศิลปะสวยๆ แผ่นหนังทาสี หุ้มกระป๋อง 0
ไอเดียงานศิลปะสวยๆ แผ่นหนังทาสี หุ้มกระป๋อง 1
ไอเดียงานศิลปะสวยๆ แผ่นหนังทาสี หุ้มกระป๋อง 2
ไอเดียงานศิลปะสวยๆ แผ่นหนังทาสี หุ้มกระป๋อง 3
ไอเดียงานศิลปะสวยๆ แผ่นหนังทาสี หุ้มกระป๋อง 4
ไอเดียงานศิลปะสวยๆ แผ่นหนังทาสี หุ้มกระป๋อง 5
ไอเดียงานศิลปะสวยๆ แผ่นหนังทาสี หุ้มกระป๋อง 6
ไอเดียงานศิลปะสวยๆ แผ่นหนังทาสี หุ้มกระป๋อง 7