ไม้ไอติม เขียนชื่อ สำหรับตอบคำถามสนุกๆ

ไม้ไอติม เขียนชื่อ สำหรับตอบคำถามสนุกๆ
ไม้ไอติม เขียนชื่อ สำหรับตอบคำถามสนุกๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำไม้ไอติมทาสีที่ปลายด้านหนึ่งจนถึงตรงกลาง
  2. จากนั้นเลือกกระดาษสีสวย ติดปลายอีกด้านหนึ่งของไม้ไอติม ใช้คัตเตอร์กรีดให้สวยงาม ล้อมรอบไม้ไอติม
  3. เขียนชื่อปลายอีกด้านหนึ่งที่ทาด้วยสีน้ำ เขียนชื่อด้วยสีเมจิก
ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ  
ไม้ไอติม เขียนชื่อ สำหรับตอบคำถามสนุกๆ 0
ไม้ไอติม เขียนชื่อ สำหรับตอบคำถามสนุกๆ 7
ไม้ไอติม เขียนชื่อ สำหรับตอบคำถามสนุกๆ 1
ไม้ไอติม เขียนชื่อ สำหรับตอบคำถามสนุกๆ 4
ไม้ไอติม เขียนชื่อ สำหรับตอบคำถามสนุกๆ 6
ไม้ไอติม เขียนชื่อ สำหรับตอบคำถามสนุกๆ 3
ไม้ไอติม เขียนชื่อ สำหรับตอบคำถามสนุกๆ 2
ไม้ไอติม เขียนชื่อ สำหรับตอบคำถามสนุกๆ 9
ไม้ไอติม เขียนชื่อ สำหรับตอบคำถามสนุกๆ 5
ไม้ไอติม เขียนชื่อ สำหรับตอบคำถามสนุกๆ 8