ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า

ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สนุกๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดคอขวดพลาสติก เทน้ำเปล่า ใส่ไข่ดิบ ตามด้วยเกลือ ผสมให้เข้ากัน
  2. ปิดปากขวด พันสก็อตเทปให้แน่น
  3. นำขวดพลาสติกอีกขวด ใส่ไข่ดิบ ปิดปากขวด พันสก็อตเทปให้แน่น

วิธีทดลอง

โยนขวดน้ำลงจากที่สูง สังเกตว่า ไข่แตกไหม เพราะอะไร

คลิปวีดีโอ ทดลองสนุกๆ

ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า 0
ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า 7
ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า 1
ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า 4
ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า 6
ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า 3
ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า 12
ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า 2
ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า 11
ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า 9
ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า 5
ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า 10
ไข่ดิบ ในขวดน้ำเกลือ และ ขวดน้ำเปล่า 8