โรงงานทำไม้ขีดไฟ

โรงงานผลิตไม้ขีดไฟ

ขั้นตอนการผลิต

อ่านแล้วงงๆ ไปดูขั้นตอนรายละเอียด ใน คลิปวีดีโอ ทำไม้ขีดไฟ