โรงงานทำหนังสือ นิตยสาร

โรงงานทำหนังสือ นิตยสาร

โรงงานทำหนังสือ นิตยสาร

กว่าจะเป็นหนังสือนิตยสาร ต้องมีคนเขียน คนพิมพ์ และที่สำคัญต้องมีโรงงานผลิต ถึงจะได้หนังสือปริมาณมากๆในเวลาอันรวดเร็ว

อยากรู้ไหมคะ ว่าขั้นตอนการผลิตหนังสือนั้นทำอย่างไร ไปดูกันค่ะ

คลิปวีดีโอ โรงงานผลิตหนังสือ

เริ่มจาก

  1. ปริ้นกระดาษ
  2. เรียงกระดาษ
  3. ตัดกระดาษ
  4. ติดปกหนังสือ
  5. ตัดขอบปกหนังสือ

เห็นแล้วจะชอบค่ะ ^^

โรงงานทำหนังสือ นิตยสาร 0
โรงงานทำหนังสือ นิตยสาร 7
โรงงานทำหนังสือ นิตยสาร 1
โรงงานทำหนังสือ นิตยสาร 4
โรงงานทำหนังสือ นิตยสาร 6
โรงงานทำหนังสือ นิตยสาร 3
โรงงานทำหนังสือ นิตยสาร 2
โรงงานทำหนังสือ นิตยสาร 9
โรงงานทำหนังสือ นิตยสาร 5
โรงงานทำหนังสือ นิตยสาร 8