โรงงานทำยางรถยนต์ หล่อยางเก่า นำมาใช้ใหม่

ยางรถยนต์เก่าๆ นำมาหล่อใหม่

พาชมโรงงาน

พร้อมนำไปขาย

คลิปวีดีโอ แอบดูโรงงาน ยางรถยนต์