โรงงานทำกระดุม

โรงงานทำกระดุม

โรงงานผลิตกระดุม

ขั้นตอนการผลิตกระดุม

  1. ผสมพลาสติกสำหรับทำกระดุม
  2. นำมาปั้ม หรือตัดเป็นรูปวงกลม
  3. เจาะรู
  4. นำไปล้างให้สะอาด
  5. เม็ดกระดุมสีขาว นำมาย้อม เป็นสีอื่นได้

กว่าจะได้กระดุมแต่ละเม็ด ขั้นตอนการผลิต ละเอียดแค่ไหน ลองไปดูกันค่ะ

คลิปวีดีโอ ผลิตกระดุม

โรงงานทำกระดุม 0
โรงงานทำกระดุม 7
โรงงานทำกระดุม 20
โรงงานทำกระดุม 1
โรงงานทำกระดุม 4
โรงงานทำกระดุม 15
โรงงานทำกระดุม 21
โรงงานทำกระดุม 13
โรงงานทำกระดุม 22
โรงงานทำกระดุม 6
โรงงานทำกระดุม 17
โรงงานทำกระดุม 3
โรงงานทำกระดุม 12
โรงงานทำกระดุม 2
โรงงานทำกระดุม 19
โรงงานทำกระดุม 11
โรงงานทำกระดุม 9
โรงงานทำกระดุม 5
โรงงานทำกระดุม 14
โรงงานทำกระดุม 16
โรงงานทำกระดุม 10
โรงงานทำกระดุม 18
โรงงานทำกระดุม 8