โต๊ะสำหรับ เสริมพัฒนาการเด็ก

โต๊ะสำหรับ เสริมพัฒนาการเด็ก

โต๊ะตกแต่งสวยๆ เสริมพัฒนาการเด็ก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ออกแบบไอเดียตกแต่งโต๊ะของเล่นสำหรับเด็ก ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. ปริ้นออกมา
  3. ตัดตามรอย
  4. นำไปตกแต่ง ติดโต๊ะสวยๆ

นำไปให้เด็กเล่น ฝึกพัฒนาการค่ะ

โต๊ะสำหรับ เสริมพัฒนาการเด็ก 0
โต๊ะสำหรับ เสริมพัฒนาการเด็ก 1
โต๊ะสำหรับ เสริมพัฒนาการเด็ก 2
โต๊ะสำหรับ เสริมพัฒนาการเด็ก 3