โต๊ะทำงานเก่าๆ นำกลับมาใช้ใหม่ ตกแต่งไม้บรรทัด

โต๊ะทำงานเก่าๆ นำกลับมาใช้ใหม่ ตกแต่งไม้บรรทัด

โต๊ะเก่าๆ นำมาตกแต่งกลับมาใช้ใหม่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดโต๊ะเก่าๆ ที่ต้องการตกแต่ง
  2. ออกแบบลวดลาย ประดับโต๊ะ
  3. ติดประดับ ด้านบนโต๊ะด้วยไม้บรรทัดที่เตรียมไว้ ถ้ายาวไปก็ตัดให้พอดีกับโต๊ะ

นำไปประดับบ้านสวยๆ

โต๊ะทำงานเก่าๆ นำกลับมาใช้ใหม่ ตกแต่งไม้บรรทัด 0
โต๊ะทำงานเก่าๆ นำกลับมาใช้ใหม่ ตกแต่งไม้บรรทัด 1
โต๊ะทำงานเก่าๆ นำกลับมาใช้ใหม่ ตกแต่งไม้บรรทัด 2
โต๊ะทำงานเก่าๆ นำกลับมาใช้ใหม่ ตกแต่งไม้บรรทัด 3
โต๊ะทำงานเก่าๆ นำกลับมาใช้ใหม่ ตกแต่งไม้บรรทัด 4