โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก

โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก

โต๊ะของเล่น ทำเอง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดกล่องของเล่น ที่จะวางลงบนโต๊ะ
  2. ตัดไม้ออกจากโต๊ะ พ่นสีสวย จากนั้นนำกล่องใส่ลงไป ในช่อง
  3. ใส่น้ำ ใส่ทราย แยกกล่อง
  4. พร้อมหาของเล่น สนุกๆ

นำไปให้ลูกเล่นกลางสนามค่ะ

ดูรูปวิธีทำ ด้านล่างนะคะ

โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 0
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 7
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 1
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 4
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 15
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 13
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 6
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 3
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 12
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 2
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 11
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 9
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 5
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 14
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 16
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 10
โต๊ะของเล่น น้ำและทราย ในกล่องพลาสติก 8