โครงงานศิลปะ ต่อรูปการ์ตูน จากไม้ไอติม

โครงงานศิลปะ ต่อรูปการ์ตูน จากไม้ไอติม
เรียงรูปการ์ตูน จากไม้ไอศกรีม วาดลายสัตว์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำไม้ไอศกรีม มาเรียงต่อกัน ติดด้วยสก็อตเทปด้านหลังไม้ไอติม
  2. วาดรูปสัตว์ ลงบนไม้ไอศกรีม ระบายสีให้สวยงาม
  3. จากนั้นแกะสก็อตเทปด้านหลังออก

วิธีเล่น

นำไม้ไอติมมาเรียงต่อกัน เป็นรูปสัตว์ ที่วาดไว้  
โครงงานศิลปะ ต่อรูปการ์ตูน จากไม้ไอติม 0
โครงงานศิลปะ ต่อรูปการ์ตูน จากไม้ไอติม 1
โครงงานศิลปะ ต่อรูปการ์ตูน จากไม้ไอติม 2
โครงงานศิลปะ ต่อรูปการ์ตูน จากไม้ไอติม 3
โครงงานศิลปะ ต่อรูปการ์ตูน จากไม้ไอติม 4
โครงงานศิลปะ ต่อรูปการ์ตูน จากไม้ไอติม 5
โครงงานศิลปะ ต่อรูปการ์ตูน จากไม้ไอติม 6
โครงงานศิลปะ ต่อรูปการ์ตูน จากไม้ไอติม 7
โครงงานศิลปะ ต่อรูปการ์ตูน จากไม้ไอติม 8