โครงงานวิทย์ ไอเดียทำโครงสร้างเซลล์พืช

โครงงานวิทย์ ไอเดียทำโครงสร้างเซลล์พืช
โครงงานวิทย์ ไอเดียทำโครงสร้างเซลล์พืช

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกล่องโฟม ตกแต่งติดด้านใน ทำเป็นสีที่ต้องการ หรือสีอ่อนคล้ายเซลล์พืช
  2. ตัดโฟม ตกแต่งประดับเป็นโมเดลเซลล์พืข
  3. เขียนชื่อบอกรูปร่าง หรือชิ้นส่วนที่ต้องการสื่อสารว่าคือชนิดใด
ตกแต่งให้คล้ายๆกับโครงสร้างเซลล์พืชให้มากที่สุด  
โครงงานวิทย์ ไอเดียทำโครงสร้างเซลล์พืช 0
โครงงานวิทย์ ไอเดียทำโครงสร้างเซลล์พืช 1
โครงงานวิทย์ ไอเดียทำโครงสร้างเซลล์พืช 2