โครงงานวิทย์ ทดสอบอากาศร้อน อากาศเย็น ด้วยลูกโป่ง

กิจกรรม ทดลองสนุกๆ

อุปกรณ์

วิธีทดลอง

  1. นำน้ำร้อนใส่ลงในขวดพลาสติก ทิ้งไว้สักครู่

  2. จากนั้นเทน้ำออก

  3. ใส่ลูกโป่งลงไปบนปากขวดพลาสติก (สังเกตการเปลี่ยนแปลง)

  4. วางขวดน้ำร้อน ลงในชามน้ำแข็ง (สังเกตการเปลี่ยนแปลง)

เมื่ออากาศร้อน ขวดจะระบายความร้อน ทำให้ลูกโป่งอยู่ด้านนอก และเมื่ออากาศเย็น ลูกโป่งจะถูกดึงเข้ามาในขวด

ลองนำการทดลองที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ