โครงงานวิทย์ ทดสอบอากาศร้อน อากาศเย็น ด้วยลูกโป่ง

โครงงานวิทย์ ทดสอบอากาศร้อน อากาศเย็น ด้วยลูกโป่ง

กิจกรรม ทดลองสนุกๆ

อุปกรณ์

วิธีทดลอง

  1. นำน้ำร้อนใส่ลงในขวดพลาสติก ทิ้งไว้สักครู่

  2. จากนั้นเทน้ำออก

  3. ใส่ลูกโป่งลงไปบนปากขวดพลาสติก (สังเกตการเปลี่ยนแปลง)

  4. วางขวดน้ำร้อน ลงในชามน้ำแข็ง (สังเกตการเปลี่ยนแปลง)

เมื่ออากาศร้อน ขวดจะระบายความร้อน ทำให้ลูกโป่งอยู่ด้านนอก และเมื่ออากาศเย็น ลูกโป่งจะถูกดึงเข้ามาในขวด

ลองนำการทดลองที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ

โครงงานวิทย์ ทดสอบอากาศร้อน อากาศเย็น ด้วยลูกโป่ง 0
โครงงานวิทย์ ทดสอบอากาศร้อน อากาศเย็น ด้วยลูกโป่ง 1
โครงงานวิทย์ ทดสอบอากาศร้อน อากาศเย็น ด้วยลูกโป่ง 2
โครงงานวิทย์ ทดสอบอากาศร้อน อากาศเย็น ด้วยลูกโป่ง 3