เส้นทางเดินรถของเล่น ทำเองจากกล่อง หมุนได้

เส้นทางเดินรถของเล่น ทำเองจากกล่อง หมุนได้

ไอเดียทำของเล่น จากกล่องกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ห่อกระบอกแข็ง 2 กระบอกสีสวย
  2. นำไปใส่ในกล่องรองเท้า ทั้งสองกระบอก (สังเกตตามรูป)
  3. หุ้มยางรัด กระบอกละ 2–4 เส้น
  4. นำกระดาษหุ้มทั้งสองกระบอก ติดด้วยสก็อตเทป
  5. วาดทางรถ นำรถมาวางแข่งกัน สนุกๆ

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

เส้นทางเดินรถของเล่น ทำเองจากกล่อง หมุนได้ 0
เส้นทางเดินรถของเล่น ทำเองจากกล่อง หมุนได้ 1
เส้นทางเดินรถของเล่น ทำเองจากกล่อง หมุนได้ 2
เส้นทางเดินรถของเล่น ทำเองจากกล่อง หมุนได้ 3
เส้นทางเดินรถของเล่น ทำเองจากกล่อง หมุนได้ 4
เส้นทางเดินรถของเล่น ทำเองจากกล่อง หมุนได้ 5
เส้นทางเดินรถของเล่น ทำเองจากกล่อง หมุนได้ 6
เส้นทางเดินรถของเล่น ทำเองจากกล่อง หมุนได้ 7
เส้นทางเดินรถของเล่น ทำเองจากกล่อง หมุนได้ 8