เรียนวงจรชีวิตสัตว์ จากห่วงโซ่อาหาร

เรียนวงจรชีวิตสัตว์ จากห่วงโซ่อาหาร

เรียนรู้วงจรชีวิต จากห่วงโซ่อาหาร (โปรแกรมออนไลน์)

โปรแกรมออนไลน์ Food Chains

วิธีเล่น

เมื่อเล่นเสร็จ ให้บอกว่า ได้อะไรบ้าง เช่น บอกได้ว่า ใครโดนกิน ใครถูกกิน…

เปลี่ยนเป็นสัตว์อย่างอื่นได้

ข้อแนะนำ

สามารถนำไปเป็นสื่อการสอนได้ โดยการเปิดโปรแกรมนี้ หรือทำเป็นแผ่นกระดาษ สอนหน้าห้อง แทนได้ค่ะ

เรียนวงจรชีวิตสัตว์ จากห่วงโซ่อาหาร 0
เรียนวงจรชีวิตสัตว์ จากห่วงโซ่อาหาร 1
เรียนวงจรชีวิตสัตว์ จากห่วงโซ่อาหาร 2
เรียนวงจรชีวิตสัตว์ จากห่วงโซ่อาหาร 3