เรียนรู้เศษส่วน แบบง่ายๆ นำตัวเลขมาต่อๆกัน

เรียนรู้เศษส่วน แบบง่ายๆ นำตัวเลขมาต่อๆกัน

เรียนรู้เรื่องเศษส่วน จากตัวเลข

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ จำนวนเท่ากับเลขส่วน เช่น 1/8 ตัดกระดาษ 8 ชิ้น ให้วางพอดีกับกระดาษ เลข 1
  2. เขียนตัวเลขลงไปบนกระดาษ (1/8, 2/8, …)
  3. ทำหลายๆตัวเลข (เงื่อนไขการตัดกระดาษคือ กระดาษจะต้องวางได้พอดี กับ กระดาษคำตอบ 1)

อ่านแล้วงง สังเกตจากรูปนะ

วิธีเล่น

จะเป็นการเรียนรู้ตัวเลขต่างๆ ด้วยการนำตัวเลข มาวางเรียงกัน จับกลุ่มกันพอดี

เรียนรู้เศษส่วน แบบง่ายๆ นำตัวเลขมาต่อๆกัน 0
เรียนรู้เศษส่วน แบบง่ายๆ นำตัวเลขมาต่อๆกัน 1