เรียนรู้รูปทรงคณิตศาสตร์ จากของกิน

เรียนรู้รูปทรงคณิตศาสตร์ จากของกิน

ไอเดียเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากของกิน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษรูปทรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. จากนั้นนำของกินต่างๆ มาตัดให้เป็นรูปทรง

วิธีเล่น

นำของกินที่ตัดเป็นรูปทรงเสร็จแล้ว วางลงบนกระดาษ ถามเด็กๆว่า ของกินอันนี้ เหมือนรูปทรงไหน

เรียนรู้รูปทรงคณิตศาสตร์ จากของกิน 0