เรียนรู้การผสมสีเบื้องต้น จากสะพานกระดาษทิชชู

เรียนรู้การผสมสีเบื้องต้น จากสะพานกระดาษทิชชู

ไอเดียสื่อการสอน หลักการผสมสีเบื้องต้น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำสีผสมอาหาร ผสมน้ำใส่ลงไปในแก้ว 2 ใบ สีละ 1 ใบ
  2. จากนั้นนำแก้วน้ำทั้งสองใบ วางคั่นระหว่างแก้วนำเปล่า
  3. นำกระดาษทิชชู ม้วนเป็นเกลียว
  4. จุ่มกระดาษทิชชูลงไปในน้ำสี จนชุ่ม นำปลายอีกด้าน ใส่ลงไปในแก้วเปล่า
  5. ทำแบบเดียวกัน กับน้ำสีอีกใบ แต่นำปลายอีกด้าน มาใส่ในแก้วน้ำเปล่าใบเดียวกัน
  6. จะสังเกตได้ว่า แก้วน้ำเปล่าตรงกลาง จะมีน้ำสีเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งเกิดจาดการผสมกัน ระหว่างน้ำสองสี

ลองนำผลการทดลองไปคิดค่ะ

คลิปทำการทดลอง

เรียนรู้การผสมสีเบื้องต้น จากสะพานกระดาษทิชชู 0
เรียนรู้การผสมสีเบื้องต้น จากสะพานกระดาษทิชชู 1
เรียนรู้การผสมสีเบื้องต้น จากสะพานกระดาษทิชชู 2
เรียนรู้การผสมสีเบื้องต้น จากสะพานกระดาษทิชชู 3
เรียนรู้การผสมสีเบื้องต้น จากสะพานกระดาษทิชชู 4
เรียนรู้การผสมสีเบื้องต้น จากสะพานกระดาษทิชชู 5
เรียนรู้การผสมสีเบื้องต้น จากสะพานกระดาษทิชชู 6