เป่าลูกโป่ง จากรูข้างขวด (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์)

เป่าลูกโป่ง จากรูข้างขวด (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์)

สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เป่าลูกโป่ง ข้างขวดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ใส่ลูกโป่งลงในขวดพลาสติก ดึงปากลูกโป่งออกมาจากขวดพลาสติก รัดไว้ให้แน่นตรงปากขวด (สังเกตตามรูปด้านล่าง)
  2. เจาะรูเล็กๆที่ก้นขวดพลาสติก (สำหรับใส่หลอดเข้าไปพอดี)
  3. ปิดรูเล็กๆ ด้วยสก็อตเทป
  4. เป่าลูกโป่ง ทิ้งไว้สักครู่ ลูกโป่งจะเหมือนเดิม ไม่เหี่ยว
  5. แกะสก็อตเทปด้านล่างออก ลูกโป่งจะเหี่ยว ใส่หลอดเข้าไปจากนั้นเป่าลมที่หลอดที่เสียบไว้ ลูกโป่งจะพองตัวเหมือนเดิม

ลองนำไอเดียง่ายๆที่นำมาฝาก ไปทดลองเล่นกันนะคะ

เป่าลูกโป่ง จากรูข้างขวด (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 0
เป่าลูกโป่ง จากรูข้างขวด (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 7
เป่าลูกโป่ง จากรูข้างขวด (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 1
เป่าลูกโป่ง จากรูข้างขวด (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 4
เป่าลูกโป่ง จากรูข้างขวด (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 6
เป่าลูกโป่ง จากรูข้างขวด (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 3
เป่าลูกโป่ง จากรูข้างขวด (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 2
เป่าลูกโป่ง จากรูข้างขวด (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 9
เป่าลูกโป่ง จากรูข้างขวด (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 5
เป่าลูกโป่ง จากรูข้างขวด (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 10
เป่าลูกโป่ง จากรูข้างขวด (สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์) 8