เจาะรูกระป๋อง ทาสีสด เสียบรูด้วยลวดกำมะหยี่ (ของเล่น)

ไอเดียทำของเล่น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เจาะรูฝากระป๋อง ติดกระดาษสีทำเป็นวงกลม รอบๆรูกระป๋อง
  2. ทำหลายๆสี
  3. เสียบลวดกำมะหยี่ลงไปในรู

วิธีเล่น

ให้เด็กใส่สีลวดกำมะหยี่ให้ตรงตามรู ตามสี ที่ทำไว้