เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี

เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี

ประดิษฐ์เกมส์ของเล่นคณิต สนุกๆจากปอมๆสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษแผ่นตัวเลข ตัวใหญ่ๆ
  2. ใช้สีเมจิก จุด ตามจำนวนตัวเลขนั้นๆ
  3. ทำหลายๆแบบ

วิธีเล่น

  1. ให้เด็กวางจำนวนปอมๆตามจุด
  2. ทำหลายๆแบบ

นำมาตรวจ สอนนับจำนวน เล่นบ่อยๆ ลูกนับจำนวนเป็นแน่นอนค่ะ

เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี 0
เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี 7
เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี 1
เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี 4
เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี 6
เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี 3
เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี 2
เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี 11
เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี 9
เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี 5
เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี 10
เกมส์สอบนับจำนวน จากปอมๆหลากสี 8