เกมส์วิทยาศาสตร์ สนุกๆ แข่งลูกโป่ง

เกมส์วิทยาศาสตร์ สนุกๆ แข่งลูกโป่ง
เกมส์วิทยาศาสตร์ สนุกๆ แข่งลูกโป่ง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำหลอดดูดน้ำ ร้อยใส่ลงไปบนเชือก
  2. นำเชือกที่มีหลอด แขวนทั้งสองด้าน ยึดติดด้วยเชือก (สังเกตจากรูป)
  3. เป่าลูกโป่ง ติดกับสก็อตเทป
  4. นำสก็อตเทป ไปติดกับหลอดดูดน้ำ
  5. จากนั้นปล่อยลูกโป่ง ลูกโป่งจากเคลื่อนที่ไปด้านหน้า
  6. นำมาเล่นเป็นเกมส์ได้ คือ หลอดใครไปไกลสุด ชนะ
ลองนำไปเล่นกัน สนุกๆ นะคะ  
เกมส์วิทยาศาสตร์ สนุกๆ แข่งลูกโป่ง 0
เกมส์วิทยาศาสตร์ สนุกๆ แข่งลูกโป่ง 1
เกมส์วิทยาศาสตร์ สนุกๆ แข่งลูกโป่ง 2
เกมส์วิทยาศาสตร์ สนุกๆ แข่งลูกโป่ง 3