เกมส์ภาษาอังกฤษสนุกๆ ค้นหา ว่าฉันเป็นใคร (Who am I ?)

ไอเดียเกมส์สนุกๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เขียนข้อความใบ้คำ ว่าฉันเป็นใคร ลงบนกระดาษ
  2. นำไปติดบนกระดานที่เตรียมไว้
  3. เขียนหลายๆข้อความ
  4. ทำกระดาษที่มีรูป คำตอบที่ถูกต้อง
  5. วางไว้

วิธีเล่น

  1. ให้เด็กหยิบรูปคำตอบที่ถูก คนละรูป
  2. จากนั้นให้แต่ละคนอ่านข้อความที่ใบ้บนกระดาน
  3. ติดคำตอบที่คิดว่าถูกลงไปบนกระดาน
  4. เฉลย

ใครตอบผิด โดนทำโทษนะจ้ะ