เกมส์ภาษาอังกฤษสนุกๆ ค้นหา ว่าฉันเป็นใคร (Who am I ?)

เกมส์ภาษาอังกฤษสนุกๆ ค้นหา ว่าฉันเป็นใคร (Who am I ?)

ไอเดียเกมส์สนุกๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เขียนข้อความใบ้คำ ว่าฉันเป็นใคร ลงบนกระดาษ
  2. นำไปติดบนกระดานที่เตรียมไว้
  3. เขียนหลายๆข้อความ
  4. ทำกระดาษที่มีรูป คำตอบที่ถูกต้อง
  5. วางไว้

วิธีเล่น

  1. ให้เด็กหยิบรูปคำตอบที่ถูก คนละรูป
  2. จากนั้นให้แต่ละคนอ่านข้อความที่ใบ้บนกระดาน
  3. ติดคำตอบที่คิดว่าถูกลงไปบนกระดาน
  4. เฉลย

ใครตอบผิด โดนทำโทษนะจ้ะ

เกมส์ภาษาอังกฤษสนุกๆ ค้นหา ว่าฉันเป็นใคร (Who am I ?) 0