เกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่

เกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่
ไอเดียเกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษ จำนวนตัวแมลงเต่าทอง พร้อมตัวเลข
  2. ตัดกระดาษ
  3. ปิดกระดาษจำนวนตัวเต่าทองอีกด้าน ติดกระดาษด้วยสก็อตเทป (สังเกตจากรูปด้านล่าง ว่าติดแบบไหน)

วิธีเล่น

  1. เลือกคำถามขึ้นมา 1 แผ่น
  2. จากนั้นถามว่า เต่าทองหายไปกี่ตัว จึงจะเท่ากับตัวเลขด้านหน้า
  3. เล่นหลายๆแผ่น
ลองนำไปเล่นสนุกๆนะคะ  
เกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่ 0
เกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่ 1
เกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่ 2
เกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่ 3
เกมส์คณิตศาสตร์ เกมส์ค้นหาจำนวนเต่าทองที่ซ่อนอยู่ 4