เกมส์คณิตศาสตร์ ทางเดิน รูปร่าง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม...

เกมส์คณิตศาสตร์ ทางเดิน รูปร่าง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม...

ไอเดียเกมส์คณิตคิดสนุก

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. ปริ้น บอร์ดเกมส์กระดาษ ประมาณ A3
  2. เลือกหมากเดิน
  3. ระหว่างทางเดิน จะพบเห็นรูปร่างต่างๆ ให้บอกว่าเป็นอะไร รูปร่างนี้เหมือนอะไร ให้บอกตัวอย่างที่นึกได้อย่างน้อย 3 ชิ้น
  4. เล่นไปเรื่อยๆ จนถึงเส้นชัย

ลองนำไปเล่นกันนะคะ

เกมส์คณิตศาสตร์ ทางเดิน รูปร่าง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม... 0