เกมส์คณิตศาสตร์ จับคู่ตัวเลข จากเปลือกหอย

เกมส์คณิตศาสตร์ สนุกๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เขียนตัวเลข ด้านในเปลือกหอย
  2. คว่ำเปลือกหอยลงบนกระดาษ บนถาดที่เตรียมไว้

วิธีเล่น

เปิดเปลือกหอยทีละคู่ จับคู่ได้ให้หงายเปลือกหอยขึ้น จับเวลาในการเล่น ใครใช้เวลาเล่นน้อยที่สุด ชนะ