หุ่นยนต์วาดรูป ใส่มอเตอร์เล็กๆ ทำเองแบบง่ายๆ

หุ่นยนต์วาดรูป ใส่มอเตอร์เล็กๆ ทำเองแบบง่ายๆ

ไอเดียทำหุ่นยนต์วาดรูปเส้น วงกลม จากมอเตอร์เล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เชื่อมมอเตอร์ และเบตเตอร์รี่เข้าด้วยกัน
  2. จากนั้นเปิดฝาสีเมจิก เปิดมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ บนกระดาษ
  3. สังเกตการเคลื่อนที่

เส้นลากโค้งไปคดมา …มีคลิปให้ดูด้วยนะ

คลิปวีดีโอ

หุ่นยนต์วาดรูป ใส่มอเตอร์เล็กๆ ทำเองแบบง่ายๆ 0
หุ่นยนต์วาดรูป ใส่มอเตอร์เล็กๆ ทำเองแบบง่ายๆ 1
หุ่นยนต์วาดรูป ใส่มอเตอร์เล็กๆ ทำเองแบบง่ายๆ 2
หุ่นยนต์วาดรูป ใส่มอเตอร์เล็กๆ ทำเองแบบง่ายๆ 3
หุ่นยนต์วาดรูป ใส่มอเตอร์เล็กๆ ทำเองแบบง่ายๆ 4
หุ่นยนต์วาดรูป ใส่มอเตอร์เล็กๆ ทำเองแบบง่ายๆ 5
หุ่นยนต์วาดรูป ใส่มอเตอร์เล็กๆ ทำเองแบบง่ายๆ 6
หุ่นยนต์วาดรูป ใส่มอเตอร์เล็กๆ ทำเองแบบง่ายๆ 7