สื่อการสอน โดมิโน ไม้ไอติม

สื่อการสอน โดมิโน ไม้ไอติม

ทำสื่อการสอนสนุก จากไม้ไอติม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ย้อมสีไม้ไอติม
  2. ติดปลายไม้ไอติมด้วยดาวเล็กๆ (ติดขนาดไม่เท่ากัน)
  3. ทำหลายๆอัน

นำไปเล่นสนุกๆ

สื่อการสอน โดมิโน ไม้ไอติม 0
สื่อการสอน โดมิโน ไม้ไอติม 1
สื่อการสอน โดมิโน ไม้ไอติม 2
สื่อการสอน โดมิโน ไม้ไอติม 3
สื่อการสอน โดมิโน ไม้ไอติม 4
สื่อการสอน โดมิโน ไม้ไอติม 5