สื่อการสอน ง่ายๆ สนุกๆ รู้จักตัวเลข

สื่อการสอน ง่ายๆ สนุกๆ รู้จักตัวเลข

ไอเดียสื่อการสอน คณิต คิดสนุก

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. บอร์ดคำถาม เขียนโจทย์ง่ายๆ เกี่ยวกับตัวเลข กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เช่น
  2. เลข 3 เลข 3 เขียนเป็นภาษาไทยว่า …
  3. ก่อนหน้าเลข 3 คือเลขอะไร
  4. หลังเลข 3 คือเลขอะไร

ยังสามารถหาโจทย์เกี่ยวกับเลขได้อีกมาก ลองนำไปคิดกันนะคะ

  1. เมื่อได้โจทย์ ให้นักเรียน เขียนคำตอบลงบนกระดาษ
  2. ใครตอบได้ถูก เยอะที่สุด ได้คะแนนเต็ม

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ

สื่อการสอน ง่ายๆ สนุกๆ รู้จักตัวเลข 0